9
shared

ลงทุนปิโตรฯมาแรง

18 พฤศจิกายน 2562 13:47 1079
ลงทุนปิโตรฯมาแรง

ลงทุนปิโตรฯมาแรง 10 เดือนลงทุนอีอีซีเฉียดแสนล้านกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดตัวเลขยื่นขอเปิดกิจการใหม่ และขยายกิจการใน อีอีซี 10 เดือนแรก เฉียดแสนล้านบาท โดยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาแรง

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชี้ให้เห็นว่า การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ในช่วงปี 2560-2561 มีการยื่นขอตั้งประกอบการโรงงานใหม่ 804 โครงการ เงินลงทุน 1.35 แสนล้านบาทและในช่วงเดือนมกราคม-วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีการยื่นขอประกอบการโรงงานใหม่ 356 โครงการ เงินลงทุน 5.30 หมื่นล้านบาท และมีการยื่นขอขยายกิจการโรงงาน 113 โครงการ เงินลงทุน 4.38 หมื่นล้านบาท

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่เก็บข้อมูลการลงทุนในพื้นที่อีอีซีในช่วงที่ผ่านมา ถือว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนที่อยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พื้นที่การลงทุนทั้ง ประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการโรงงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดชลบุรี มีจำนวน 244 โครงการ เงินลงทุน 5.04 หมื่นล้านบาท รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง มีจำนวน 125 โครงการ เงินลงทุน 3.04 หมื่นล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา 100 โครงการ เงินลงทุน 1.59 หมื่นล้านบาท

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมเข้ามาลงทุน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก มี 92 โครงการ เงินลงทุน 5.52 พันล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 64 โครงการ เงินลงทุน 3.95 พันล้านบาท แต่เม็ดเงินลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 3.72 หมื่นล้านบาท ในจำนวน 7 โครงการ และตามมาด้วยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เงินลงทุน 1.45 หมื่นล้านบาท          

อย่างไรก็ตาม มีโรงงานที่เลิกกิจการและจำหน่ายทะเบียนออกไปตั้งแต่เดือนมกราคม-วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีจำนวน 156 โรงงาน เงินลงทุน 2.79 หมื่นล้านบาท มีคนงาน 5,107 คน เมื่อเทียบทั้งปี 2561 มีจำนวน 301 โรงงาน เงินลงทุน 8.46 พันล้านบาท มีคนงาน 3,649 คน ส่วนโรงงานที่ปิดกิจการไปในช่วงปีนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand