3
shared

กีวีลงมติให้ “การุณยฆาต” เป็นสิ่งถูกต้องตามกม.

14 พฤศจิกายน 2562 16:16 507
กีวีลงมติให้ “การุณยฆาต” เป็นสิ่งถูกต้องตามกม.

สภานิวซีแลนด์ลงมติเห็นชอบ ให้การทำการุณยฆาต เป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย หลังโต้เถียงกันมานานหลายปี

วันนี้ ( 14 .. 62 )สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนิวซีแลนด์ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 69-51  ให้การทำการุณยฆาต เป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย  หลังจากมีการแปรญัตติร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวอยู่หลายครั้ง รวมทั้งการอภิปรายโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนอยู่นานหลายปีเมื่อมีการลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายการุณยฆาตในสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้ไป จะให้ประชาชนได้เป็นผู้ตัดสินใจว่า ควรให้ตราเป็นกฎหมายหรือไม่ โดยจะมีการทำประชามติในปีหน้าร่างกฎหมายการุณยฆาตอนุญาตให้ผู้ป่วยระยะสุดท้าย สามารถร้องขอการช่วยเหลือจากแพทย์ เพื่อทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ได้อย่างสะดวก โดยไม่ทุกข์ทรมาน 


ที่ผ่านมา .. นิวซีแลนด์พยายามผลักดันใหัการทำการุณยฆาตเป็นสิ่งถูกกฎหมายอยู่หลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ กระทั่งมีการนำร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งในปี 2560 แต่ก็ยังเกิดข้อวิตกกังวล เกี่ยวกับร่างกฎหมายอยู่หลายประการ เช่น ในกรณีผู้ป่วยวัยชรา ซึ่งอาจตกอยู่ในความเสี่ยง ที่จะถูกบีบบังคับให้ทำการุณยฆาต จึงมีการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายอยู่หลายครั้ง ซึ่งผู้สนับสนุนร่างกฎหมายระบุว่า เพื่อเป็นเครื่องป้องกัน เช่น ร่างกฎหมายกำหนดให้ผู้ป่วยที่จะขอทำการุณยฆาตได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์แล้วว่า สามารถมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง 6 เดือน 


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand