1
shared

ลุ้นแพ็กเกจใหม่หนุนลงทุนอีอีซี

13 พฤศจิกายน 2562 17:03 69
ลุ้นแพ็กเกจใหม่หนุนลงทุนอีอีซี

การลงทุนในพื้นที่ อีอีซี 9 เดือนแรกปี 2562 เม็ดเงินลงทุนตกฮวบ 23% หวังมาตรการ Thailand Plus Package ปลุกลงทุนช่วงที่เหลือของปีนี้

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  หรือ บีโอไอ เปิดเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุน ในช่วง 9 เดือนของปี 2562  มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้น 1,165 โครงการ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 1,048 โครงการ  ขณะที่ มูลค่าการลงทุนรวมกลับลดลง มาอยู่ที่  314,130 ล้านบาท  เช่นเดียวกับ การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัมนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  อีอีซี ในช่วง 9 เดือน มีจำนวน 360 โครงการ เพิ่มขึ้น  37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 262 โครงการ  แต่เงินลงทุนรวมลดลง 23% มาอยู่ที่  167,930 ล้านบาท  เนื่องจากในปี 2561 มีโครงการขนาดใหญ่ในกิจการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป  และเมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า ชลบุรี ยังเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด โดยมีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 163 โครงการ เงินลงทุน 92,103 ล้านบาท รองลงมา คือ ระยอง จำนวน 157 โครงการ  และฉะเชิงเทรา 40 โครงการ 

ทั้งนี้  มีรายงานข่าวจากบีโอไอ แจ้งว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ประมาณ  3 แสนล้านบาทหรือไม่  ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด หลังจากที่มีมาตรการกระตุ้นการลงทุน Thailand Plus Package  ในการให้สิทธิประโยชน์ และการเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงาน 

นอกจากนี้ การที่ผังเมือง อีอีซี มีผลบังคับใช้ เชื่อว่า จะกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น  โดยแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ของ อีอีซี ฉบับใหม่  รองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต นาน 20 ปี   ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 8  ล้านไร่  แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4 ประเภท ให้ความสำคัญทั้งพื้นที่พัฒนาเมือง-ชุมชน และโซนสีม่วง คือ พื้นที่รองรับนิคมอุตสาหกรรมโดยเป็นการขยายจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเดิม เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารพื้นที่ เช่น ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา และการจัดการสิ่งแวดล้อม


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailandicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง