8
shared

เปิดลงทะเบียน“ชิมช้อปใช้ เฟส 3”พรุ่งนี้ วันแรก (คลิป)

13 พฤศจิกายน 2562 14:20 2286

กระทรวงการคลัง ชี้แจงรายละเอียดมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง
วันนี้ ( 13 พ.ย.62)  นายพรชัย  ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” ไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 

หลังจากที่มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ทั้ง 2 เฟสที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก  โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศ 12.9 ล้านคน มียอดใช้จ่ายแล้ว 12,450 ล้านบาท  และเนื่องจากยังมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” อีกเป็นจำนวนมาก  และพร้อมจะจับจ่ายใช้สอยแต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้   กระทรวงการคลังจึงได้ออกแบบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3”  เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่าน g-Wallet ช่อง 2 โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย และปรับปรุงวิธีดำเนินมาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ทั้งนี้  มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 2 ล้านคน โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์  สำหรับการใช้จ่ายจากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เป็นเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) และเงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท)  เช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้ เฟส 1 และ 2” จะแตกต่างเพียงไม่มีวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท ผ่าน g-Wallet ช่อง 1   

นอกจากนี้  ยังได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ให้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้าน อีกทั้ง สามารถใช้จ่ายค่าบริการแพ็กเกจที่พักพร้อมการเดินทางหรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง อีกทั้ง จะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการจ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านระบบที่สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้  

ส่วนการเปิดลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้ เฟส 3”  จะสมารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป (14 พ.ย.62)  โดยการลงทะเบียนในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 จะเปิดวันละ 750,000 ราย แบ่งเป็น 2 รอบ ในเวลา 6.00 น. และเวลา 18.00 น. เช่นเดิม   และส่วนที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน  จะนำมาเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  ขณะเดียวกัน  “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้สูงวัย  โดยจะเปิดรอบลงทะเบียนให้ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ประมาณ 500,000 ราย  ซึ่งผู้ลงทะเบียนวันแรกจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

สำหรับ ผู้ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1 และ 2 สามารถเริ่มใช้จ่าย g-wallet ช่อง 2 ทุกจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” นี้ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งขยายระยะเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์เดิมด้วย สำหรับร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ภายในเดือนมกราคม 2563  

    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ชิมช้อปใช้ เฟส 3" เพิ่มสิทธิ์ 2 ล้านราย ใช้ได้ทุกจังหวัด

- "100เดียวเที่ยวทั่วไทย" วันที่สองครบหมื่นสิทธิ์แล้ว


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand