2
shared

ประชาชนหนุนฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

10 พฤศจิกายน 2562 12:26 286
ประชาชนหนุนฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

นิด้าโพลเผยปชช.หนุนฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพราะการบริหารที่ผ่านมายังไม่ดีขึ้น ควรจะได้รับการตรวจสอบวันนี้ (10พ.ย.62) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ถึงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วหรือยัง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,271 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 51.61 ระบุว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะการบริหารที่ผ่านมายังไม่ดีขึ้น ควรจะได้รับการตรวจสอบ, ร้อยละ 20.22 ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลยังไม่สามารถทำได้ดี จึงควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของรัฐบาล และ เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอยู่แล้ว, ร้อยละ 9.44 ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะรัฐบาลพึ่งเริ่มทำงานควรเปิดโอกาสให้ทำงานสร้างผลงานก่อน อย่างน้อยควรจะให้เวลาสัก 2 ปี และร้อยละ 18.02 ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ การทำงานของรัฐบาลภาพรวมยังดีอยู่ ระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลยังน้อยเร็วเกินไปที่ฝ่ายค้านจะทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ทั้งนี้ ประชาชนยังเห็นด้วย ที่จะให้อภิปรายในเดือนธันวาคมนี้ ถึง ร้อยละ 49.41 เพราะรัฐมนตรีบางท่านเข้ามาทำงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่โปร่งใส ขณะที่เมื่อถามถึงผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้นในการอภิปราย ร้อยละ 36.59 เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังสามารถอยู่บริหารประเทศต่อไปได้, ร้อยละ 23.45 ฝ่ายรัฐบาลจะชนะโหวต, ร้อยละ 20.69 พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออกหรือยุบสภา เลือกตั้งใหม่, ร้อยละ 10.07 ฝ่ายค้านจะชนะโหวต และ ร้อยละ 1.97 มองว่า ส.ส. ฝ่ายค้านบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ด้วยการออกเสียงไว้วางใจรัฐบาล หรืองดออกเสียง นอกจากนี้ ร้อยละ 24.21 ยังเชื่อว่า รัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายอยู่ในตำแหน่งต่อไป และ ร้อยละ 17.78 ที่คาดว่า หลังการอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จำเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายค้านเคาะแล้ว! เปิดเวทีซักฟอกรัฐบาล18-20 ธ.ค.นี้ (มีคลิป)

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand