3
shared

เปิดสัญญา "ไฮสปีดเทรน" ต้นแบบ PPP

8 พฤศจิกายน 2562 11:59 181
เปิดสัญญา "ไฮสปีดเทรน"  ต้นแบบ PPP

รฟท. และ สกพอ. เปิดเผยข้อมูลสัญญาร่วมลงทุน โครงการไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ต้นแบบความร่วมมือ PPPนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท.  เปิดเผยว่า หลังจากที่ ร.ฟ.ท.ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ทางคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กพอ. กำหนดให้เปิดเผยสาระสำคัญสัญญาร่วมลงทุน และวิธีการคัดเลือกเอกชน ซึ่งรวมถึงเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมทุน ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณะ ภายใน 30 วัน หลังลงนามสัญญาร่วมลงทุน  ซึ่งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ร.ฟ.ท.  http://www.railway.co.th และเว็บไซต์ สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  https://www.eeco.or.th  

สำหรับความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โครงการให้บริการสาธารณะ มุ่งหวัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการดำเนินงานที่คุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าให้รัฐดำเนินการเอง เรียกว่า PPP หรือ Public Private Partnership ที่ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาครั้งนี้จึงเป็นบรรทัดฐานที่ดี และถือเป็นต้นแบบของ PPP ที่โครงการอื่น ๆ ของภาครัฐต้องเดินตาม เพราะจะทำให้กระบวนการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาลในการสื่อสารนโยบาย และให้รายละเอียดของโครงการของรัฐ ต่อกลุ่มที่ให้ความสนใจหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงการทำงานอย่างเป็นสากล  ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคตได้เป็นอย่างดี 


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง