2
shared

คมนาคม จ่อพัฒนาคลองเตยเป็น Smart Community 

7 พฤศจิกายน 2562 12:42 205
คมนาคม เร่งพัฒนาชุมชนคลองเตยเป็น Smart Community ล่าสุดอยู่ระหว่างสำรวจสำมะโนประชากรของชาวชุมชนและรับฟังความคิดเห็นจากปชช.

วันนี้( 7 พ.ย.62)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวชุมชนคลองเตย โดยมีการบริหารจัดการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ทันสมัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีมาตรฐานและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สร้างความสุข ลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเสมอภาคในสังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ด้านเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กทท. เปิดเผยว่า กทท. ได้เร่งดำเนินโครงการ Smart Community ซึ่งเป็นการพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าเรือ รวม 26 ชุมชน ประมาณ 12,000 หลังคาเรือน ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ กทท. ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายไว้ 

 ซึ่งปัจจุบัน กทท. ได้ลงสำรวจสำมะโนประชากรของชาวชุมชน เพื่อนำมาประกอบการทบทวนข้อเสนอการพิจารณาสิทธิประโยชน์โครงการฯ ในการกำหนดมูลค่าหรือสิทธิประโยชน์จากการรับสิทธิทั้ง 3 ทางเลือก ประกอบด้วย การย้ายขึ้นอาคารสูงในพื้นที่องค์การฟองหนัง (เดิม) (อาคารชุด) การย้ายไปพื้นที่ว่างเปล่า (ที่ดินหนองจอก) และการรับเงินชดเชยเพื่อกลับภูมิลำเนา ให้ได้รับมูลค่าหรือสิทธิประโยชน์ในวงเงินที่เหมาะสมและเสมอภาคกัน

โดยต่อจากนั้นจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นของชาวชุมชน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา ซึ่ง กทท. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อยุติ รวมถึงแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และจะนำเสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาต่อไปข่าวที่เกี่ยวข้อง

- โพลล์เผย ประชาชนปลื้ม"ชิมช้อปใช้"มากสุด

- คลัง ย้ำ“ชิมช้อปใช้” ไม่โยงตรวจสอบภาษี


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand