1
shared

ตามรอย 4 สังเวชนียสถาน ศรัทธาแห่งธรรม

10 เมษายน 2562 02:30 107

คณะผู้อุปสมบทในโครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ พร้อมผู้แสวงบุญได้ตามรอยเส้นทางจาริก ครบทั้ง 4 สังเวชนียสถาน

คณะผู้อุปสมบทในโครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ พร้อมผู้แสวงบุญได้ตามรอยเส้นทางจาริก ครบทั้ง 4  สังเวชนียสถาน ตลอดกว่า 10 วัน ได้เรียนรู้และซึมซับถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอน และรู้สึกอย่างไรต่อการได้บำเพ็ญบารมีครั้งนี้

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง