6
shared

ครม.ผ่านกฎหมายเวนคืนที่ดินสร้าง “ไฮสปีดเทรน”

6 พฤศจิกายน 2562 18:10 491
ครม.ผ่านกฎหมายเวนคืนที่ดินสร้าง “ไฮสปีดเทรน”

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎหมายเวนคืนที่ดินสร้างไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ด้านรักษาการผู้ว่า รฟท. คาด การออกพระราชกฤษฎีกาจะเสร็จเรียบร้อยภายใน 1-2 เดือนนี้

ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง หรือ ไฮสปีดเทรน เชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ เขตลาดกระบัง อำเภอบางพลี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และ อำเภอบ้านฉาง เพื่อสร้างทางรถไฟประกอบกับสิ่งจำเป็นอื่นๆ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.  ทั้งนี้ รฟท.จะเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และให้มีการเริ่มสำรวจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ พ.ร.ฎ.มีผลบังคับใช้

         

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประ เทศไทย   คาดว่า จะใช้เวลา 1-2 เดือน ในการออกพระราชกฤษฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเวนคืนพื้นที่ในโครงการรถไฟไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งจะพอดีกับช่วงที่ให้เวลาเอกชนออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างเพื่อกำหนดจุดการส่งมอบพื้นที่ต่อไป

         

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวจาก รฟท. แจ้งว่า  แผนพัฒนารถไฟของ รฟท. ที่นำเสนอในการประชุมระดับผู้นำรถไฟอาเซียน  มีแผนพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อขยายโครงข่ายระบบรางให้ครอบคลุม 4,565 กิโลเมตร  ได้แก่ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง  รถไฟสายใหม่เข้าสู่จังหวัดต่างๆ


สำหรับรถไฟทางคู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส 1 รวม 5 เส้นทาง เปิดใช้ปี 2565-2566 พร้อมแผนลงทุนรถไฟทางคู่ เฟส 2 วงเงินมากกว่า 3 แสนล้านบาท ขยายเส้นทางให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ช่วงกรุงเทพฯ-สุไหงโกลก รวมถึงครอบคลุมภาคอีสานและภาค เหนือ ขณะที่รถไฟความเร็วสูงมีอยู่ในแผน 3 สาย ลงทุนมาก กว่า 7 แสนล้านบาท ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงสายอีสานกรุงเทพฯ-หนองคาย  ,รถไฟความ เร็วสูงสายเหนือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก  และ รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand