6
shared

ปรับมาตรฐานไอเสียมอเตอร์ไซด์รุ่นใหม่เทียบเท่ายุโรป

6 พฤศจิกายน 2562 18:06 240
ครม.อนุมัติ ปรับมาตรฐานไอเสียมอเตอร์ไซด์ เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 4 หวังแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

 วันนี้ (6พ.ย.62 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2915 -2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ซึ่งกำหนดให้การผลิตรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย-สารมลพิษจากเครื่องยนต์ต้องอยู่ระดับที่ 7 หรือเทียบเท่ายูโร 4

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการสอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาล  ที่ต้องการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเพราะไอเสียจากรถจักรยานยนต์เป็นตัวการสำคัญของอากาศเสียที่ผ่านมา  มีมาตรฐานไอเสียจักรยานยนต์ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 6 หรือเทียบเท่ายูโร 3  แต่เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 กระทรวงอุตสาหากรรม โดยสำนักงานมาตรฐานได้จัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย-สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ปรับมาตรฐานเป็นระดับที่ 7 เทียบเท่ากับมาตรฐานยูโร 4

โดยมาตรฐานใหม่นี้ จะสามารถลดปริมาณสารมลพิษ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ และไฮโดรคาร์บอน ในภาพรวมได้ประมาณ 50% การยกระดับจากประกาศกระทรวงเป็นกฎกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมารตฐานอย่างจริงจัง ทั้งนี้ คาดว่าผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ทัน เพราะมีเวลาปรับตัวตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศมาตรฐานใหม่เมื่อมกราคมที่ผ่านมา และร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้ในทันที แต่จะให้เวลาอีกไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยังไม่สรุปแผนลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10%

- คลัง ย้ำ“ชิมช้อปใช้” ไม่โยงตรวจสอบภาษี


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand