6
shared

ประกาศแล้ว ลดค่าโอนบ้าน-คอนโดใช้สิทธิ์ได้ 4 พ.ย.นี้ ส่วนกทม.-นนท์เริ่ม 6 พ.ย.

1 พฤศจิกายน 2562 23:59 1112
ประกาศแล้ว ลดค่าโอนบ้าน-คอนโดใช้สิทธิ์ได้ 4 พ.ย.นี้ ส่วนกทม.-นนท์เริ่ม 6 พ.ย.

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศลดค่าโอนและจดจำนองบ้าน-คอนโดแล้ว เริ่มใช้สิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมเหลือ 0.01% ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. ส่วนในกทม.และนนทบุรี เริ่ม 6 พ.ย. เพราะติดประชุมอาเซียน ด้านกระทรวงคลังเตรียมจับมือผู้ประกอบการอสังหาฯ ร่วมโหมแคมเปญใหญ่โค้งสุดท้าย

กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศเรื่องตามมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01

สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดสรรที่ดินที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย โดยราคาซื้อขายไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท

รวมถึงให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุด และค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนห้องชุดดังกล่าวในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดและการจำนองห้องชุดในอาคารชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท


ประกาศฉบับดังกล่าวได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปซึ่งเป็นวันหยุดราชการทำให้ประกาศฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จริงๆ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ยกเว้นพื้นที่กทม.และนนทบุรี ที่ยังคงเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องจากการประชุมอาเซียน ทั้ง 2 จังหวัดจึงจะมีผลบังคับใช้จริงในที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ขณะเดียวกัน นายชาญกฤช  เดชวิทักษ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง) ได้หารือกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้ประกอบการจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย  และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เพื่อหาแนวทางในการผลักดันให้มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ช่วยระบายสต๊อกคงค้างของผู้ประกอบการไม่ให้ทรุดตัวลงไปมากกว่าปัจจุบัน โดยร่วมกับผู้ประกอบการเตรียมจัดแคมเปญใหญ่โค้งสุดท้ายปลายปี เพื่อให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นใหญ่ ลด แลก แจกแถม ผ่านโครงการของรัฐร่วมกันในช่วงเดียวกัน เพื่อระบายบ้านค้างสต๊อก 35,000 ยูนิต 

นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังขอให้กระทรวงการคลังช่วยประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ LTV เฉพาะกลุ่มของสินค้าซื้อบ้านจาก ธอส. วงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อให้ขอกู้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท ด้วย


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand