11
shared

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานพรปีใหม่ ‘แมวไม่อยู่ หนูระเริง’

1 พฤศจิกายน 2562 16:52 808
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ พร้อมภาพฝีพระหัตถ์ ‘แมวไม่อยู่ หนูระเริง’ ทรงเตือนคนไทยอย่าประมาท

วันนี้ (01พ.ย.62) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ 2563 ปีชวดหนู พร้อมภาพฝีพระหัตถ์ "แมวไม่อยู่ หนูระเริง" 

เมื่อประชาชนชาวไทยได้รับพรพระราชทานแล้วประชาชนก็จะมีความสุขกันถ้วนหน้าทุกคืนวัน ไม่มีภัยอันตรายใดๆมาแผ้วพาน แต่กระนั้นก็ต้องตระหนักว่าถึงแม้แมวไม่อยู่หนูระเริง หนูไม่ต้องกลัวแมวอีกต่อไปแต่ก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าขณะที่หนูระเริงกันอย่างเต็มที่แมวอาจจะหวนกลับมาจับหนูอีกเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นหนู หรือตัวเราเองก็ควรเตรียมตัวให้พร้อม ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะเอาตัวรอดและมีความสุขได้พรพระราชทานปีนี้เป็นคติสอนใจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะทำงานร้านภูฟ้า  กล่าวถึงพรพระราชทานในประโยคสุดท้ายที่ว่า อยู่ทั้งปีไม่มีอันตราย ท่านทั้งหลายจงมีสุขทุกคืนวัน พระราชทานมาจากพระทัยของพระองค์ที่ทรงอยากให้คนไทยอยู่ดีมีสุข มีความเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้า ทรงเตือนอย่าประมาท ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

นอกจากนี้ ภาพฝีพระหัตถ์ รูปหนู หน้าตารื่นเริง และรูปแมวที่แอบดูหนูข้างรั้ว ยังได้ถูกนำมาอยู่บน ส.ค.ส. ปักบนกระเป๋า เสื้อ และสิ่งของต่างๆ ออกจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริชัย ทหรานนท์ ดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อเธียร์เตอร์เป็นที่ปรึกษาในการใช้สี


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand