8
shared

แชร์สะพัดลดค่าโอนบ้าน-จดจำนองมีผลวันที่ 1 พ.ย.

31 ตุลาคม 2562 18:51 910
แชร์สะพัดลดค่าโอนบ้าน-จดจำนองมีผลวันที่ 1 พ.ย.

แชร์สะพัดโซเชียล หนังสือเวียนภายในให้เจ้าหน้าที่เตรียมรองรับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ลดค่าโอน-จดจำนองบ้าน ที่คาดว่าจะประกาศใช้วันที่ 1 พ.ย.นี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินชี้แจงเป็นแค่การคาดการณ์ และยังอยู่ในกระบวนการออกประกาศสื่อโซเชียลได้มีแชร์เอกสารคล้ายหนังสือเวียนของอธิบดีกรมที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอน และลดค่าจดจำนอง ซึ่งคาดว่าประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ 

ทั้งนี้ข้อความระบุว่า เรื่อง การเตรียมความพร้อมการลดหย่อนค่าธรรมเนียม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมตืมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมที่ดินในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้


1. ค่าจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดสรรที่ดิน ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมาย

2.ค่าจดทะเบียนการโอนและจำนองห้องชุดอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01 สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด

3.ราคาซื้อขายตามข้อ 1. และ ข้อ 2.ไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท

ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมที่ดินเร่งดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศถือปฏิบัติ โดยคาดว่าน่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวัน 24 ธันวาคม 2563

จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการดังกล่าวต่อไป

โดยท้ายข้อความได้ลงชื่อ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมกับลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

เจ้าหน้าที่แจงยังไม่ยืนยันประกาศใช้ทัน 1 พ.ย.
อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามไปที่กรมที่ดิน เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นหนังสือเวียนภายในเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อม ส่วนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้เป็นการคาดการณ์ แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่า ประกาศจะบังคับใช้ได้ตามวันที่คาดการณ์ไว้หรือเปล่า เพราะถ้าดูตามกระบวนการในขณะนี้แล้ว เป็นเรื่องยากที่จะประกาศได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เพราะยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน ซึ่งปกติใช้เวลาเป็นเดือน นอกจากจะมีคำสั่งเร่งด่วนมาให้รีบดำเนินการ

 ด้านนางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน การเงินและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่ามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์โดยการการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง จะส่งผลบวกต่อการโอนโครงการของบริษัทที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ทำให้มองว่าลูกค้าจะเร่งการโอนเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่มาตรการดังกล่าวประกาศออกมาชัดเจน

ทั้งนี้ คาดว่ากระทรวงมหาดไทยจะออกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ พร้อมกับบริษัท จะออกแคมเปญกระตุ้นยอดขาย โดยนำ 17 โครงการ ทั้งแนวราบและคอนโด ที่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท เข้าร่วม เพื่อเป็นการเร่งยอดโอนในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand