3
shared

ด่านขุนทดวิกฤตน้ำประปา-อ่างเก็บน้ำแห้งขอด

31 ตุลาคม 2562 12:39 383
ด่านขุนทดวิกฤตน้ำประปา-อ่างเก็บน้ำแห้งขอด

อำเภอด่านขุนทด ป่วนหนัก หลังการประปาด่านขุนทด งดจ่ายน้ำ เหตุอ่างกักเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน น้ำแห้งขอด

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ถึงว่ากำลังส่อเค้ารุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้น้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ ปริมาณน้ำ ในอ่างกักเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน ซึ่งขณะนี้น้ำแห้งขอดจนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาเลี้ยงชาวด่านขุนทดได้


และจากปัญหาดังกล่าว ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เนื่องจากประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานอำเภอด่านขุนทด รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ เกิดความวุ่นวายขึ้น เมื่อน้ำประปาภายในสำนักงานและห้องสุขาของอำเภอด่านขุนทด น้ำเกิดไม่ไหล จนเจ้าหน้าที่ได้นำป้ายไปเขียนติดเอาไว้หน้าห้อง สุขาทั้งหญิงและชายว่า งดใช้ เนื่องจากไม่มีน้ำ สร้างความปั่นป่วนกระสับกระส่าย ภายในสำนักงานอำเภอด่านขุนทด โดยเจ้าหน้าที่พูดถึงปัญหาว่าได้รับความทุกข์ยากลำบากมาก และไม่เคยปรากฏการเช่นนี้มาก่อน พร้อมนำผู้สื่อข่าวไปสำรวจดูภายในห้องสุขา ที่ก๊อกน้ำไม่มีน้ำไหลเลยเกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand