5
shared

‘เสรีพิศุทธ์’ ย้ำ ‘บิ๊กตู่’ ต้องมาชี้แจงกมธ.ด้วยตัวเอง

30 ตุลาคม 2562 12:30 536
‘เสรีพิศุทธ์’ ย้ำ ‘บิ๊กตู่’ ต้องมาชี้แจงกมธ.ด้วยตัวเอง

‘พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์’ ย้ำนายกรัฐมนตรีต้องมาชี้แจงกมธ.ด้วยตัวเอง กรณีเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

วันนี้ (30ต.ค.62) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง กรณีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่งหนังสือกลับมาทวงถามอำนาจของกรรมาธิการฯ ในการเชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาชี้แจงการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หลังคณะรัฐมนตรี  (ครม.) ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ ว่า เบื้องต้นรับทราบแล้ว และยืนยันว่ากรรมาธิการฯ ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ 129 ในการเชิญนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีมาชี้แจง และเป็นมติคณะกรรมาธิการ ไม่ใช่ประธานกรรมาธิการเพียงคนเดียว 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังตำหนิ นายดิสทัต ด้วยว่า การเชิญครั้งนี เป็นเรื่องระหว่างกรรมาธิการและผู้ถูกเชิญ ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ 3 และบุคคลอื่น ไม่สามารถที่จะส่งหนังสือมาทวงถามในลักษณะนี้ได้ จึงเป็นเรื่องที่เสียมารยาท โดย ยืนยันว่าคณะกรรมาธิการฯ จะเชิญนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวให้ได้ 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ต้องมาชี้แจงด้วยตัวเอง เพราะมั่นใจว่า ไม่มีข้อยกเว้น ตามมาตรา 129 ของรัฐธรรมนูญ ที่ใช้คำว่าเชิญบุคคลใด ยกเว้นเพียงผู้พิพากษาที่กำลังพิจารณาคดีเท่านั้น

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand