3
shared

กกต.ประกาศรับรอง ‘เผดิมชัย สะสมทรัพย์’ เป็นส.ส.นครปฐม

28 ตุลาคม 2562 17:41 156
กกต.ประกาศรับรอง ‘เผดิมชัย สะสมทรัพย์’ เป็นส.ส.นครปฐม

กกต.ประกาศรับรอง ‘เผดิมชัย สะสมทรัพย์’ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5


วันนี้ (28 ต.ค.62)  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า  กกต. ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 127 จำนวน 1 คน คือ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5

ในการนี้ สำนักงาน กกต. จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง(สส.6/4) นับแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand