2
shared

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้ เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานราก

26 ตุลาคม 2562 14:10 156
พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้ เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานราก

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ย้ำต้องเดินหน้าเสริมสร้างโอกาสและคงสิทธิประชาชนให้เท่าเทียมกัน

วันนี้ (26 ต.ค.62) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับฟังการบรรยายสรุปจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จ.ยะลา ที่ได้สรุปภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมอย่างมากในทุกมิติ ทั้งการปรับโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นทั้งการประมงและการเกษตร การพัฒนาพลังงานทดแทน การขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมเยาวชนสู่นวัตกรรมและการค้าออนไลน์ การพัฒนาสังคม ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งร่วมกันดูแลกลุ่มคนเปราะบางมากขึ้น การดูแลด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการลดอัตราการเจ็บและตายในเด็ก โดยการรับวัคซีนอย่างเข้าใจ รวมทั้งการท่องเที่ยวที่มีการเข้าถึงวิถีและเศรษฐกิจชุมชน ที่มีการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและต่างประเทศมากขึ้น

พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำถึงความปรารถนาดีและความห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอส่งกำลังใจมายังพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัด พร้อมย้ำขอให้ ศอ.บต. เดินหน้างานพัฒนา ไปพร้อมกับงานความมั่นคง โดยให้ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ที่เกิดจากการส่งเสริมความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ร่วมกัน สืบสาน รักษาและต่อยอดให้เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการให้โอกาสและคงสิทธิของประชาชนในพื้นที่ให้มีเท่าเทียมกัน ไม่ถูกกดทับจากกลุ่มอิทธิพลใดๆ และให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับ การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานสตรีและเด็ก เพื่อเป็นศูนย์กลางการนำองค์กรที่มิใช่ภาครัฐมาร่วมทำงานกันด้วยความเข้าใจ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายปกครอง ต้องร่วมดูแลความเป็นธรรมและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่ผ่านมา ที่เน้นประสิทธิภาพและความเข้าใจร่วมกันให้มากขึ้น

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือ การส่งเสริมการปลูกกาแฟ (ครบวงจร) ในพื้นที่ ระหว่าง ศอ.บต. สภาเกษตรกรแห่งชาติ และบริษัท ปตท.( ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน) และ เปิดสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Industrial Park) เพื่อส่งเสริมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้ทำงานร่วมกันด้วยเทคโนโลยีการผลิตในการพัฒนาสินค้าฮาลาล โดยความร่วมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อยอดไปยังสถาบันการศึกษา ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเชื่อมไทยและเชื่อมโลกได้ พร้อมทั้งได้ร่วมมอบพันธุ์ไผ่ให้กับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการปลูกไผ่เศรษฐกิจ “พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต” ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมเกือบ 1,000 คน


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand