14
shared

คมนาคมไฟเขียวเพิ่มงบประมาณจัดซื้อขบวนรถไฟไทย-จีน

24 ตุลาคม 2562 17:11 2413
คมนาคมไฟเขียวเพิ่มงบประมาณจัดซื้อขบวนรถไฟไทย-จีน มูลค่า50,633 ล้านบาท

วันนี้ (24ต.ค.62) การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน  ที่มีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม    ที่ประชุมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงวงเงินสัญญา 2.3 ปรับกรอบวงเงินของสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร จากที่อนุมัติไว้เดิม จำนวน 38,558.38 ล้านบาท เป็น 50,633.50 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 12,075.12 ล้านบาท)  ประกอบด้วย การย้ายขอบเขตงานระบบที่ซ้อนทับอยู่ในขอบเขตของงานโยธา การเปลี่ยนรุ่นขบวนรถ   การเปลี่ยนทางแบบใช้หินโรยทาง เป็นทางแบบไม่ใช้หินโรยทาง และอื่น ๆ (ค่าประกันพัสดุจาก 1 ปี เป็น 2 ปี ตามระเบียบพัสดุฯ ของไทย ค่าประสานงาน และค่าดำเนินการ 

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม จะนำเสนอเรื่องการปรับเพิ่มวงเงิน ตามสัญญา 2.3 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และคาดว่าฝ่ายไทยและจีนจะลงนาม ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35  ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.นี้ 

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความก้าวหน้างานโยธา ตอน 1 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กลางดง - ปางอโศก เมื่อเดือนมีนาคม 2561 มีความก้าวหน้าร้อยละ 70 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2563  และตอน 2 ระยะทาง 11 กิโลเมตร สีคิ้ว - กุดจิก ได้เริ่มงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ขณะนี้มีความก้าวหน้าร้อยละ 5.38   

ส่วนสัญญาที่อยู่ระหว่างรอลงนาม มี5 สัญญา คือ 1.สัญญา 3-1 ช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโสก-บันไดม้า 2.สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด 3.สัญญา 4-2 ช่วงดอนเมือง-นวนคร 4.สัญญา 4-3 ช่วงนวนคร-บ้านโพ และ5.สัญญา 4-6 ช่วงพระแก้ว-สระบุรี

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand