0
shared

สืบสานงานพัฒนา(26/01/62)

10 เมษายน 2562 02:30 88
สืบสานงานพัฒนา(26/01/62)ตอน พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาบ้านนาเกียน

สืบสานงานพัฒนา(26/01/62)ตอน พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาบ้านนาเกียน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์