4
shared

รัฐเร่งช่วยชาวสวนยางหลังเชื้อราใบร่วงระบาดหนัก

24 ตุลาคม 2562 10:55 209
รัฐเร่งช่วยชาวสวนยางหลังเชื้อราใบร่วงระบาดหนัก

ตัวแทนพิเศษรัฐบาลพร้อมด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสได้ลงสำรวจพื้นที่เสียหาย ปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือเกษตรในพื้นที่อย่างเร่งด่วน พบพื้นที่เสียหายแล้วกว่า 280,000 ไร่

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กรณีที่มีการพบระบาดของโรคใบไม้ร่วงชนิดใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แพร่ระบาดอย่างหนักและเสียหายให้กับชาวสวนยางของพี่น้องเกษตรกรไปแล้วนั้น 


นายจำนัล เหมือนดำ ผูแทนพิเศษรัฐบาล กล่าวว่า จากบอกกล่าวของพี่น้องสวนยางจะเห็นว่าจะเกิดขึ้นรอยต่อจากชายแดนมาเลเซียโซนชายทะเลไม่มี จะมีการฉีดพ่นสารในการแก้ไขแต่ได้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ใบยางที่ร่วงเกิดขึ้นหลายพื้นที่เห็นการระบาดช่วงหน้าฝน จะเห็นมีใบยางร่วงเป็นจำนวนมาก ได้ปรึกษาหารือพื้นที่ระบาดในพื้นที่ สองแสนไร่ ซึ่งได้เห็นความแตกต่างหลายจุดต้นยางแข็งปกติ กรีดยาง ก็ไม่ค่อยมีน้ำยางก็ลดลง 40% ถึง 50% จะส่งผลอย่างหนัก จึงได้มีการสำรวจ พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่


นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส สรุปความเสียหายการระบาดเชื้อรา pestalotiopsis sp ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หาแนวทางแก้ไขให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้พบต้นยางมีอาการใบร่วงเป็นจำนวนมากแทบหมดทั้งต้นโดยพบเห็นใน 9 อำเภอ 50 ตำบล อำเภอที่ได้รับผลกระทบได้แก่ อำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร


ความเสียหายโรคใบไม้ร่วงยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 284,280 ไร่ นอกจากนี้ส่วนความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย ได้แนะนำชาวสวนยางใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นยางเบื้องต้นต่อไปเกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand