16
shared

Exclusive Content : "ชิมช้อปใช้"พลาดเฟส1 เฟส2 ต้องห้ามพลาด(มีคลิป)

4 มีนาคม 2563 14:07 3799
Exclusive Content : "ชิมช้อปใช้"พลาดเฟส1 เฟส2 ต้องห้ามพลาด(มีคลิป)

มาตรการกระตุ้นภาครัฐ "ชิมช้อปใช้"ที่รัฐบาลได้เดินหน้าต่อยอดมาถึงเฟส 2 นั้นหากใครไม่ลงทะเบียนในเฟสแรกต้องพลาดอะไรไปบ้าง        รัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในมาตรการที่ประชาชนให้การตอบรับอย่างมาก อย่าง "ชิมช้อปใช้"นั้น ช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบหลายพันล้านบาท  จากการใช้จ่ายของประชาชนผ่านภาคการท่องเที่ยว ทำให้มีเม็ดเงินกระจายลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการในเมืองท่องเที่ยวมืองรองให้คึกคักมากขึ้น 


        ล่าสุดเมือวานนี้ (22 ต.ค.)  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ต่อจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ที่ผ่านมา 

        นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการ"ชิมช้อปใช้ระยะที่2 (เฟส2) นี้ จะเน้นให้ประชาชนใช้จ่ายในประเทศผ่าน g-Wallet โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางและใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้มีการกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น และจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น   


รูปแบบแตกต่างจาก"ชิมช้อปใช้"เฟสแรกเล็กน้อย 

        โดย “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 3 ล้านคน ซึ่งนอกจากจะได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 1 และเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท จากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet 2 (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) เช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้” เดิม   อีกทั้ง ยังจะได้รับสิทธิ์เงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) 


ผู้ลงทะเบียนเฟสแรก ลงทะเบียนได้อีก มีสิทธิได้ Cach Back 20%

        ในกลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟสแรก 10 ล้านคน สามารถลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟสที่ 2 ได้อีก โดยจะได้รับสิทธิใช้จ่ายผ่าน  g-Wallet 2 จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท)ด้วยเช่นกัน 

        ยกตัวอย่างเช่น  หากคุณใช้เงินในกระเป๋าเงินช่องที่ 2 (แอปฯ เป๋าตัง) จำนวน 30,000 บาท จะได้รับเงินคืน 6,000 บาท (คืนเงิน 20%)  แต่หากใช้เงินในกระเป๋าเงินช่องที่ 2 จำนวน 10,000 บาท ก็จะได้รับเงินคืน 2,000 บาท   หรือ หากใช้เงินในกระเป๋าเงินช่องที่ 2 จำนวน 5,000 บาท ก็จะได้รับเงินคืน 1,000 บาท เป็นต้น 

ถูกตัดสิทธิ"ชิมช้อปใช้"เฟสแรก จะลงทะเบียนเฟส 2 ไม่ได้แล้ว

        สำหรับ ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการในเฟสแรก แล้วถูกตัดสิทธิ เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายเงินในช่วงเวลาที่กำหนดนั้น  ในเฟสที่ 2 นี้จะไม่สามารถลงเบียนชิมช้อปใช้ได้อีก 


เพื่มความสะดวกการใช้จ่ายและเติมเงินเข้า g-Wallet 

        การใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 กระทรวงการคลังได้เอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้น  โดยนอกจากจะเติมเงินผ่านการสแกน QR Code ของทุกธนาคาร หรือกรอกตัวเลข g-Wallet 15 หลักผ่าน mobile banking ของธนาคารต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถเติมเงินเข้า g-Wallet 2 ผ่านเครื่อง ATM ได้อีกด้วย

ปรับเวลาลงทะเบียนใหม่ 

        กระทรวงการคลังได้ปรับเวลาเริ่มลงทะเบียนใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 500,000 ราย รอบแรกเริ่มลงทะเบียนเวลา 06.00 น. และรอบที่ 2 เริ่มลงทะเบียนเวลา 18.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียน ซึ่งจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จำนวนวันละไม่เกิน 1 ล้านคน โดยมาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” นี้ ประชาชนสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 เช่นกัน


วิธีการลงทะเบียนเหมือนเฟสแรก

คือ   (1) ลงทะเบียนผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com

       (2) กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว พร้อมเลือกจังหวัดที่ประสงค์จะเดินทางไปใช้สิทธิ โดยไม่ใช่จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน

       (3) หลังจากนั้นภายใน 3 วัน ธนาคารจะส่ง SMS เพื่อให้โหลดแอปเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ 1,000 บาท 

โดยเริ่มต้นใช้สิทธิ คือ 30 ตุลาคม 2562 (สำหรับผู้ลงทะเบียนวันแรก) และใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ให้เครดิตผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการมีผลต่อการได้รับคืนภาษี

        กรมสรรพากรสนับสนุนนโยบายเรื่อง Digital Economy ดังนั้น จึงไม่มีนโยบายมุ่งตรวจสอบกลุ่มผู้ใช้ e-Payment อยู่แล้ว ในทางตรงกันข้าม กรมสรรพากรเห็นว่า ผู้ใช้ e-Payment จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการที่ดี ซึ่งจะไม่ถูกตรวจสอบและได้รับบริการที่ดี เช่น การคืนภาษีเร็ว จากกรมสรรพากรด้วย

        ทั้งนี้ กระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 จะช่วยให้ประชาชน มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่การใช้จ่ายระดับฐานรากไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและกระตุ้นเศรษกิจให้ฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้น     

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กรุงไทยหนุน"ชิมช้อปใช้เฟส2" พร้อมสแตนด์บาย G-Wallet ไม่ล่ม

- รัฐบาลมั่นใจ ‘ชิมช้อปใช้’ เฟส 2 ดันเม็ดเงินสู่รากหญ้า

- เคาะแล้ว! มติครม.ไฟเขียวมาตรการ 'ชิมช้อปใช้' เฟส 2 (มีคลิป)


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand