6
shared

รับหีบบัตรพร้อมเลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม

22 ตุลาคม 2562 13:50 264
กกต.เตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สามพราน นครปฐม กรรมการหน่วยเลือกตั้งรับหีบบัตร

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00.น.ที่อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เดินทางมารับอุปกรณ์และหีบบัตรเลือกตั้ง ที่จะใช้ในการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 17.00 น.

นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสามพรานเกือบทั้งหมด ยกเว้นตำบลบางช้าง ตำบลตลาดจินดา และตำบลคลองจินดา ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 143,542 คน และมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 7 คน ประกอบด้วย นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้หมายเลข 1 น.ส.สิริขวัญ แย้มมูล พรรคพลังสังคม หมายเลข 2 นายสุรชัย อนุตธโต พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 นางลาวัลย์   สิงห์สถิต พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 4 น.ส.ปริมปรางค์ แสงสว่าง พรรคไทยศรีวิไลย์ หมายเลข 5 นายไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ ได้หมายเลข 6 และนายเพชร จันทร์ดา พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เดินทางมาสมัครเป็นหมายเลข 7 และหลังปิดหีบลงคะแนน คณะกรรมการจะมีการนับคะแนน และรวบรวมมาส่งที่อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า กรณีที่มีผู้ร้องเรียน กกต.ส่งเอกสารเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยส่งไปพร้อมกับเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครบางคน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนเอกสารเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้น ทางสำนักงานมีการว่าจ้างบริษัทไปรษณีย์ไทย ดำเนินการจัดส่งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้มีเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งไปด้วย อาจไปเป็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไปส่งเอกสารในตู้รับจดหมายหน้าบ้าน หลังจากนั้นคนของผู้สมัครก็นำเอกสารแนะนำตัวไปใส่ไว้ในตู้เดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกับไปรษณีย์ ให้ทางผู้รับจ้างทำเอกสารชี้แจงมาที่ กกต.

ส่วนบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 7 คน ไม่มีการเดินหาเสียงหรือขอคะแนนเสียงจากชาวบ้านแต่อย่างใด จะมีเพียงแต่รถกระจายเสียงที่วิ่งออกมาประกาศให้ชาวบ้านได้ยินเท่านั้น