9
shared

ศาลปค.สูงสุดสั่งรับข้อเสนอ"ซีพี"ประมูลพัฒนาอู่ตะเภา

18 ตุลาคม 2562 19:40 523
ศาลปค.สูงสุดสั่งรับข้อเสนอ"ซีพี"ประมูลพัฒนาอู่ตะเภา

ศาลปกครองสูงสุด สั่งพิจารณาซองข้อเสนอประมูลพัฒนาอู่ตะเภา กำหนดหลักเกณฑ์รับเอกสารไม่ชัดตั้งแต่ต้น-ข้อบกพร่องเอกสารผ่านจุดลงทะเบียนช้าไม่ใช่สาระสำคัญ ที่จะปฏิเสธไม่รับซอง

วันนี้ (18 ต.ค. 62)  ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งทุเลาการบังคับ ตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก(ผู้ถูกฟ้อง)  ในส่วนที่ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอ ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ กล่องที่ 6 กับฉบับสำเนา และซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา กล่องที่ 9 กับฉบับสำเนา ของกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด(ผู้ฟ้อง) เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกฯรับพิจารณาเอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกต่อไป

โดยศาลให้เหตุผลว่า เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงพฤติการณ์ของการยื่นข้อเสนอในคดีนี้เห็นว่า การดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอในคดีนี้ เป็นการยื่นข้อเสนอในโครงการขนาดใหญ่  เป็นที่คาดหมายตรงกันว่ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก  การจะกำหนดให้มีการรับเอกสารเมื่อใดโดยวิธีการใด  ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน  ต้องกำหนดเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการตรวจรับเอกสาร เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

แต่จากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกระบวนการรับ ตรวจปริมาณของเอกสารอย่างชัดเจน แต่มีกระบวนการให้ผู้ยื่นข้อเสนอ แสดงตนว่าประสงค์จะเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอด้วยการให้ลงทะเบียนก่อน จากนั้นจึงมีกระบวนการรับและตรวจเอกสารในลำดับถัดไป   โดยการเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการรับและตรวจเอกสารทีละราย ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้เริ่มมีการตรวจเอการของกลุ่มกิจการร่วมค้า บีบีเอส เวลา 15.00 เป็นรายแรก จากนั้นจึงดำเนินการรับละตรวจเอกสารของกลุ่ม Grand Consortium และกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง ตามลำดับ ซึ่งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ไม่ได้ความว่าได้มีการขยายระยะเวลา  นอกจากนี้  การเข้ายื่นเอกสารของกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกฯได้ทำการตรวจสอบและรับเอกสารจนครบถ้วนเรียบร้อยในวันนั้นแล้ว โดยมีการออกเอกสารแบบฟอร์มตรวจสอบการจัดเก็บข้อเสนอโครงการ ให้แก่กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง ว่า ได้ลงทะเบียนก่อน 15.00 น. และไม่ปรากฏว่ามีการทักท้วง หรือท้วงติงเกี่ยวกับเอกสารของกลุ่มในวันดังกล่าวแต่อย่างใด

ส่วนการอ้างถึงรายงานของคณะทำงานรับ และจัดเก็บเอกสารข้อเสนอ ก็ไม่ปรากฏว่าเป็นการทำรายงานขึ้นในขณะนั้น เป็นเพียงการอ้างในภายหลัง เช่นเดียวกับการอ้างถึงภาพถ่ายนิ่ง ที่ใช้อ้างว่ามีการลำเลียงเอกสาร  

ทั้งนี้ หากศาลไม่พิจารณาถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิของกลุ่มแล้ว ย่อมจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลัง ดังนั้น จึงสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะให้มีการทุเลาการังคับ ตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯดังกล่าวไว้ก่อน โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกฯรับพิจารณาเอกสารดังกล่าว ของกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ส่อง 5G ไชน่าโมบายล์เทคโนโลยีล้ำสมัย เมืองเฉิงตู(มีคลิป)

- คปภ.คลอด แบบประกันภัยไข้เลือดออกเป็นมาตรฐานเดียว


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand