10
shared

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยถึงญี่ปุ่น

17 ตุลาคม 2562 20:11 1055
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยถึงญี่ปุ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยถึง “จักรพรรดิญี่ปุ่น” ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีประเทศญี่ปุ่นประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส (Hagibis) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ความว่า

สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรุงโตเกียว

หม่อมฉันและพระราชินี เศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงตลอดจนความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสในหลายภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังปรากฏความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ในนามของประชาชนชาวไทย หม่อมฉันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว