39
shared

SCB ส่งฟีเจอร์ ‘มีตังค์’ ให้เบิกเงินเดือนล่วงหน้ามาใช้ก่อนได้

16 ตุลาคม 2562 14:57 2632
ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งฟีเจอร์ “มีตังค์” ผ่าน SCB Easy App ให้มนุษย์เงินเดือนเบิกเงินเดือนล่วงหน้ามาใช้ได้ เบิกสูงสุดไม่เกิน 50% ของรายได้

วันนี้ (16ต.ค.62) นายอรพงศ์ เทียนเงิน ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมนุษย์เงินเดือนจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น เงินเดือนใช้จ่ายไม่เพียงพอจนต้องหันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบ ซึ่งกำลังส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของไทย เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหานี้ ธนาคารจึงได้พัฒนา “มีตังค์” นวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ที่ให้พนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ SCB Payroll สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น SCB Easy ได้ตามวันที่ตัวเองต้องการโดยไม่ต้องรอวันสิ้นเดือน

ทั้งนี้ ธนาคารได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท พบว่ามนุษย์เงินเดือนราว 80% ของกลุ่มตัวอย่างเคยกู้เงินนอกระบบ และ 88% มียอดเงินกู้น้อยกว่า 15,000 บาท

ขณะที่ 57% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าปัญหาหนี้สินทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง สอดคล้องกับผลวิจัยของอเมริกาที่สำรวจผลจากการมอบสวัสดิการนี้ให้กับพนักงานพบว่าสวัสดิการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน สร้างความผูกพันกับองค์กร ช่วยให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง 28% และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากร ซึ่งในต่างประเทศมีการมอบสวัสดิการเช่นนี้อย่างแพร่หลาย

สำหรับ “มีตังค์” สามารถเบิกเงินเดือนได้เท่ากับจำนวนวันที่ได้ทำงานจริงมาแล้วในเดือนนั้นๆ สูงสุดไม่เกิน 50% ของเงินเดือน หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน (หรือตามที่นายจ้างกำหนด) สามารถเบิกเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินล่วงหน้า 1,000 ละ 20 บาท

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand