13
shared

เทียบผลงาน 'รบ.ประยุทธ์ 1 - 2' ปชช.แนะเร่งแก้ศก.

6 ตุลาคม 2562 09:21 687
เทียบผลงาน 'รบ.ประยุทธ์ 1 - 2' ปชช.แนะเร่งแก้ศก.

ดุสิตโพลเผยผลสำรวจ 'รัฐบาลประยุทธ์ 1 - รัฐบาลประยุทธ์ 2' ปชช.มองศก.ยังแย่ แนะเร่งแก้ไข

วันนี้( 6 ต.ค.62) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,223 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2562 เรื่อง เปรียบเทียบผลงานระหว่าง “รัฐบาลประยุทธ์1” กับ “รัฐบาลประยุทธ์2” 

จากที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เข้ามาบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่ 3 โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญหลายเรื่อง และเป็นที่จับตามองว่าการบริหารประเทศของ“รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” จะดีกว่าหรือแย่กว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” หรือไม่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบในด้านผลงาน สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่า“รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่ดีขึ้น

อันดับ 1 ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มาตรการชิมช้อปใช้ 49.11%

อันดับ 2 การควบคุมดูแลสถานการณ์ในบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย 43.78%

อันดับ 3 มีการลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่ง รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง 30.67%

2. ประชาชนคิดว่า“รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่แย่ลง

อันดับ 1 การควบคุมราคาสินค้า ของแพง ค่าครองชีพสูง 67.87%

อันดับ 2 ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น  40.42%

อันดับ 3 ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียง เช่น การขึ้นค่าแรง  22.43%

3. ประชาชนคิดว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่ยังคงเหมือนๆเดิม

อันดับ 1 ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้  56.94%

อันดับ 2 ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม  31.61%

อันดับ 3 การตรวจสอบการทุจริตในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ 28.55%

4. เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมระหว่างผลงาน “รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” เป็นอย่างไร?

อันดับ 1 เหมือนเดิม 51.68% เพราะ มาจากคณะทำงานชุดเดียวกัน เป็นทีมงานเดิม ดำเนินงานต่อเนื่องจากนโยบายเดิม ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

อันดับ 2 แย่ลง 41.70% เพราะ เศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ฯลฯ

อันดับ 3 ดีขึ้น 6.62% เพราะ พยายามกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการชิมช้อปใช้ ฯลฯ

5. สิ่งที่ประชาชนอยากให้ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” เร่งดำเนินการ คือ

 อันดับ 1 การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 65.24%

อันดับ 2 ลดภาษี ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ  38.56%

อันดับ 3 แก้ปัญหาความยากจน คนตกงาน ว่างงาน สร้างงาน สร้างรายได้  35.23%



ดูเนื้อเต็มได้ที่นี่


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand