5
shared

รับมือPM2.5!ขอนแก่นติดตั้ง "ยักษ์เขียว"เครื่องดูดฝุ่นสมาร์ทไฮบริดโซล่าเซลล์แล้ว

5 ตุลาคม 2562 15:12 521
รับมือPM2.5!ขอนแก่นติดตั้ง "ยักษ์เขียว"เครื่องดูดฝุ่นสมาร์ทไฮบริดโซล่าเซลล์แล้ว

จังหวัดขอนแก่นติดตั้ง "ยักษ์เขียว"เครื่องดูดฝุ่นสมาร์ทไฮบริดโซล่าเซลล์ เพื่อรับมือและลดความรุนแรงของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ภายในจังหวัด

วันนี้ ( 5 ต.ค.62) นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะทำงานแก้ไขและจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM2.5 PM10 และ o3 จังหวัดขอนแก่น โดยได้นำเครื่องดูดฝุ่นสมาร์ทไฮบริดโซล่าเซลล์ หรือ   "ยักษ์เขียว" มาติดตั้งบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 ไมครอน ใช้สำหรับดูดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อบำบัดอากาศพื้นที่โล่ง หรืออากาศภายนอกอาคาร สถานที่ต่างๆ และการเติมอากาศที่สะอาด ด้วยความดันอากาศที่เป็นบวก

ทั้งนี้  อาจารย์ไกรพิชิต เมืองวงษ์ นักวิศวกรรมกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน ระบุว่า เครื่องยักษ์เขียวนี้ จะปล่อยอากาศบริสุทธิ์มายังบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอย่างต่อเนื่อง  เพื่อควบคุมฝุ่น PM 2.5 และลดความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น บรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อรักษาคุณภาพของอากาศบริเวณโดยรอบและบริเวณใกล้เคียงไว้ในระดับไม่เกินมาตรฐาน หรือไม่ให้ส่งผลกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชน

ขระเดียวกัน ยังให้ทุกหน่วยเริ่มดำเนินการลดการเผาในทุกพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เกษตร สถานที่กำจัดขยะ เผาขยะในชุมชน การเผาในพื้นที่อนุรักษ์ ทำความสะอาดถนน เข้มงวดแหล่งกำเนิด เช่น ตรวจจับรถควันดำ โรงงานที่เสี่ยงก่อให้เกิดฝุ่นละออง การประสานขอความร่วมมือจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อช่วยรณรงค์ลดการเผา ในกรณีที่การป้องกันไม่ประสบผล ให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติ SOP ส่งให้โรงเรียน หรือประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ ให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดเตรียมความพร้อมหน้ากากป้องกันฝุ่น การประชาสัมพันธ์ การให้โรงเรียนมีส่วนร่วมติดตามข้อมูลฝุ่นจัดทำสัญลักษณ์ เช่น ธงสีแดงหมายถึงห้ามออกไปในที่โล่งกลางแจ้ง เป็นต้น

ด้าน นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. หน่วยงานดำเนินการตามสภาวะปกติ จึงต้องมีการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น PM2.5 แบบสมาร์ทไฮบริดโซล่าเซลล์จนกว่าสถาณการณ์ด้านฝุ่นละอองจะเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมแจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ให้ระมัดระวังป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปในที่โล่งแจ้ง ถ้ามีอาการไอบ่อย เจ็บหน้าอก ควรไปพบแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-อากาศ กทม.วันนี้อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นเขตบางพลัดPM2.5เกินเล็กน้อย https://www.tnnthailand.com/content/18303

-ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กทม.มีฝน 60% https://www.tnnthailand.com/content/18290


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand