5
shared

กกต.แจงปม 'นวัธ' ยังไม่เคาะหลุดจากเก้าอี้ส.ส.

2 ตุลาคม 2562 10:37 449
กกต.แจงปม 'นวัธ เตาะเจริญสุข' ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 พรรคเพื่อไทย ยังไม่เคาะหลุดเก้าอี้ส.ส. นัดถกในสัปดาห์นี้

วันนี้ (02ก.ย.62) สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงหลังปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ เรื่องความเป็นสมาชิกภาพของ นายนวัธ เตาะเจริญสุขส.ส.ขอนแก่น เขต 7 พรรคเพื่อไทย สิ้นสุดลง  โดยยืนยันว่ากกต.ยังไม่มีความเห็น ว่าสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของนายนวัธ สิ้นสุดลง โดยสำนักงาน กกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำความเห็น เพื่อนำเสนอที่ประชุม กกต.พิจารณาต่อไป แต่เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จึงได้มีหนังสือในส่วนของสำนักงาน กกต.ประสานงานทางธุรการตามขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน กกต. ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมการในเบื้องต้น สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง

โดยผู้สื่อข่าว ระบุว่า ปัญหาความสับสนดังกล่าว เกิดขึ้นจากการที่นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ กกต.ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ กกต.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่นเขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ของนายนวัธ

โดยระบุว่า เหตุที่สำนักงาน กกต.เห็นว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ขอนแก่นเขต 7 ของนายนวัธสิ้นสุดลง เพราะศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาว่า มีความผิดตามประมวลกฎหมาย มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 84 ลงโทษประหารชีวิต และให้จ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 พ.ค. 62 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ร่วม และศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ทำให้นายนวัธ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 87 ( 6) ของรัฐธรรมนูญ สำนักงาน กกต.เห็นว่าวันที่เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.รายดังกล่าวสิ้นสุดลง คือวันที่ศาลจังหวัดขอนแก่นอ่านคำพิพากษาในวันที่ 24 ก.ย.62

ทั้งนี้ การมีหนังสือถึงกันไปมาระหว่างสำนักงาน กกต.และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำให้กระแสข่าวว่า กกต.ได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดแล้วว่าสถานภาพการเป็นส.ส.ของนายนวัธ สิ้นสุดลง โดยจะไม่มีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือมีมติชี้ขาดแต่อย่างใด ทำให้ล่าสุดมีรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งกลับหนังสือกกต.ที่ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอทูลเกล้าฯเพื่อตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่นคืนมายังสำนักงาน กกต.แล้ว

ล่าสุดผู้สื่อข่าว รายงานด้วยว่า สำนักงานกกต.เตรียมตั้งเรื่องเพื่อเสนอประเด็น การพิจารณา กรณี นายนวัธ ส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ กกต.เพื่อพิจารณา ภายในสัปดาห์นี้ เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand