2
shared

ในหลวงทรงมีพระราชสาสน์อำนวยพรเนื่องในวันชาติประเทศจีน

1 ตุลาคม 2562 20:31 128
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติ

วันนี้ (1 ต.ค. 62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่1 ตุลาคม 2562 ความว่า

 

ฯพณฯ นายสี จิ้นผิง

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กรุงปักกิ่ง

 

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและครบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกันความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการทุกๆด้าน เจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว