17
shared

"โรคซึมเศร้า" คืออะไร? ทำไมใครๆ ก็เป็น

26 กันยายน 2562 12:42 2537
รู้จัก "โรคซึมเศร้า" ภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนอย่างรวดเร็ว

"โรคซึมเศร้า" สามารถรักษาให้หายได้ เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา เหมือนกับโรคทางกายอื่นๆ ที่สำคัญ การเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่เป็นนั้นจะเป็นคนอ่อนแอ ล้มเหลว หรือไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งมาจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง

โรคซึมเศร้า  คือ โรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง  เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ทำให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางอารมณ์ โรคนี้ทั่วไปสามารถรักษาให้หายได้ โดยใช้ยา และ การรักษาทางจิตใจ หรือ 2 อย่างรวมกัน 


สิ่งกระตุ้นให้เกิดโรค 

ความเครียด สภาพจิตใจที่เกิดจากการเลี้ยงดู พบความสูญเสียครั้งใหญ่ ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดไม่ราบรื่น มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม


อาการที่แสดงออกและเห็นชัด 

เศร้า หดหู่ ซึม สะเทือนใจง่าย เบื่อหน่าย นอนไม่หลับ หงุดหงิด อารมณ์รุนแรง ไม่มั่นใจในตัวเอง และ มีความคิดอยากตาย


นอกจากนี้ ยังมี  5 สัญญาณ ในโซเชียลที่หากเราสังเกตเห็นเพื่อนหรือ คนใกล้ชิด โพสต์ ข้อความทำนองนี้ ให้ระวังไว้ เพราะมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายสูง ประกอบด้วย 

1.สั่งเสีย เช่น ขอบคุณ ขอโทษ  ลาก่อน

2.โพสต์ความตาย หรือ เขียน ทำนองว่า ไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้ว

3.โพสต์ความเจ็บปวด  ทรมาน

4.โพสต์ความรู้สึกผิด หมดหวังในชีวิต 

5.โพสต์เป็นภาระผู้อื่น หรือ รู้สึกไร้ค่า 


การรักษา มี 3 แนวทางคือ 

1.การใช้ยาเพื่อปรับระดับสารเคมีในสมองให้สมดุล เป็นการรักษาโรคโดยตรง 

2.จิตบำบัด เช่น ”พูดคุย” กับจิตแพทย์ 10 ถึง 20 ครั้ง อันจะช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจกับสาเหตุของปัญหา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ และแนวทางที่ 3 คือ รักษาด้วยไฟฟ้า

ทั้งนี้ หากสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ สามารถโทรศัพท์ไปปรึกษาที่ สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand