14
shared

มาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ ชดเชยปัจจัยลบจากน้ำท่วม

25 กันยายน 2562 18:17 997
มาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ ชดเชยปัจจัยลบจากน้ำท่วม

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯหอการค้าไทยคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้ ที่ 3-3.2% มองมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ ชดเชยปัจจัยลบจากน้ำท่วม

วันนี้ (25ก.ย.62) จากกรณีที่รัฐบาลออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” สนับสนุนวงเงิน คนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ล้านคน ให้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  ไม่ใช่แค่เพียงร้านอาหาร ร้านค้า ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ยังพบว่ามีผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่อย่างน้อย 4 แห่ง เข้าร่วมแคมเปญ "ชิมช้อปใช้" เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้วงเงินที่ได้รับ 1,000 บาท เพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ โดยเลือกจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว และจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้ พบว่า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เข้าร่วมโครงการ 14 สาขาทั่วประเทศ เทสโก้ โลตัส เข้าร่วมโครงการ 20 สาขาในกรุงเทพมหานคร บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เข้าร่วมโครงการ 9 สาขาในจังหวัดสมุทรปราการ พิษณุโลก ขอนแก่น ส่วน ท็อปส์ เข้าร่วมโครงการ 14 สาขา และแม็คโคร 4 สาขา ในจังหวัดชลบุรี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า  สถานการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย 20,000-25,000 ล้านบาท หรือกระทบต่ออัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) ให้ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 0.1-0.2 แต่ปัจจัยบวกที่เข้ามาในช่วงเดียวกัน คือมาตรการชิมช้อปใช้ของรัฐบาล ที่คาดการณ์ว่าเป้าหมายคนลงทะเบียน 10 ล้านคนจะมีคนจะทะเบียนได้ครบภายใน 10 วัน และจะมีคนใช้จ่ายจากมาตรการนี้ 90% และต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี ที่รัฐได้กระตุ้นการจับจ่ายให้เงินคืน 15% ไม่เกิน 4500 บาทค่อคน โดยคาดว่าแต่ละคนจะใช้จ่าย  4,555 บาท เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 20,000-30,000 ล้านบาท ชดเชยความเสียหายจากน้ำท่วมไปได้ พร้อมกันนี้ยังประเมินว่า เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และจะค่อยๆ ฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 3 ต่อเนื่องไปยังไตรมาส 4 ของปีนี้