7
shared

ไทยเร่งผลิตถุงพลาสติกขนาดเล็กย่อยสลายใน3-6เดือน

25 กันยายน 2562 15:43 286
ไทยเร่งผลิตถุงพลาสติกขนาดเล็กย่อยสลายใน3-6เดือน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุประเทศไทยมีแผนผลิตถุงพลาสติกให้มีขนาดเล็กและย่อยสลายได้เองภายใน 3-6 เดือน เพื่อลดโลกร้อนและดูแลสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (25ก.ย.62) นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นให้นำสิ่งต่างๆมาหมุนเวียนและนำกลับมาใช้ใหม่หรือยกเลิกใช้ของบางสิ่งที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและให้เกิดขยะน้อยที่สุด เช่น มาตรการลดถุงพลาสติกที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีหน้า ห้างสรรพสินค้า 43 แห่งทั่วประเทศ จะงดแจกถุงพลาสติก โดยรัฐบาลมีแผนผลิตถุงพลาสติกให้มีขนาดเล็กลงและสามารถย่อยสลายได้เองภายใน 3-6 เดือน เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมและป้องกันสัตว์ต่างๆบริโภคพลาสติก ตั้งเป้าว่าภายใน 5-10 ปี จากนี้ ประเทศจะต้องมีขยะเป็นศูนย์พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนให้เริ่มช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการง่ายๆ คือการทิ้งขยะให้ลงถังตามประเภทที่แยกไว้

สำหรับประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากเป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด ที่น่ากังวลก็คือ ขยะพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ปีละ 5 แสนตัน ที่เหลืออีก 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม แต่ละปีมีขยะพลาสติกไหลลงทะเลจำนวนมาก ทำให้เมื่อปี 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติก จำนวน 3 คณะ  เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย  เพื่อจัดการขยะพลาสติก คณะทำงานด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติก และคณะทำงานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก เพื่อร่วมกันพัฒนา หารูปแบบและวิธีการเพิ่มอัตราการรีไซเคิลพลาสติก โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570  


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand