18
shared

ปิยะ อังกินันทน์ อดีต ส.ส.เพื่อไทย 6 สมัย ถึงแก่กรรม

25 กันยายน 2562 09:59 5885
ปิยะ อังกินันทน์  อดีต ส.ส.เพื่อไทย 6 สมัย  ถึงแก่กรรม25 กันยายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   นาย  ปิยะอังกินันทน์  อดีต ส.ส.เพชรบุรี 6 สมัย    ได้ถึงแก่กรรมแล้ว  เมื่อเวลา 09.17 น. ของวันนี้   ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 

ทั้งนี้ ทางญาติ เคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศล   ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร  ถ.ดำเนินเกษม อ.เมือง จ.เพชรบุรี รดน้ำศพวันนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

นายปิยะ อังกินันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2476 เป็นบุตรชายของนายผาด อังกินันทน์ และ นางบุญยวด อังกินันทน์  และเป็นพี่ชายของนายยุทธ อังกินันทน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสครั้งแรกกับนางอุไร อังกินันทน์ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน 1.นายสุขสันต์ อังกินันทน์ 2.นางปานจิต ชิ้นศิริ 3.นายชัยยะ อังกินันทน์ และเมื่อนางอุไรถึงแก่กรรม นายปิยะจึงได้สมรสครั้งที่สองกับ นางสุคัณธา อังกินันทน์ มีธิดา 1 คน คือ น.ส.ปิยะนาต อังกินันทน์ 


ปิยะ เคยเป็นพนักงานธนาคาร ที่ธนาคารออมสิน สาขาท่ายาง ต่อมา เข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็น สมาชิกสภาจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2500 ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย แต่ได้รับเลือกตั้งในครั้งต่อมา (พ.ศ. 2518) และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2539 รวม 6 สมัย 

ปิยะ เคยร่วมก่อตั้งพรรคชาติประชาธิปไตย กับพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในปี พ.ศ. 2525


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ปิยะ อังกินันทน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 6 สมัย คือ


การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคกิจสังคม
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand