5
shared

รัฐจ่อขยายสิทธิ 'บัตรทอง' 30 บาทรักษาทุกโรค

23 กันยายน 2562 18:13 1233
รัฐจ่อขยายสิทธิ 'บัตรทอง' 30 บาทรักษาทุกโรค

รัฐบาลเตรียมขยายสิทธิ "30 บาทรักษาทุกโรค" ครอบคลุมโรคร้ายแรง เพื่อให้สอดคล้องนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชีวิตประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ (23 ก.ย.62) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ว่าในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ไทยมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ผ่านการปฏิรูปโครงสร้างชุมชน ด้วยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชุมชน ตลาดประชารัฐ การท่องเที่ยว โดยนำธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐมาช่วยเหลือทั้งความรู้และการเติมทุน เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ชีวิตขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ หากยิ่งด้อยวิทยากาศ ต้องรอธรรมชาติอย่างเดียว เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้ง ตลาดโลกมีปัญหา เทคโนโลยีด้อยพัฒนา สุดท้ายต้องขายที่ดิน กู้เงินนอกระบบวนเวียนซ้ำเดิม จีดีพีเติบโตลงไปไม่ถึงฐานราก ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสียบปลั๊กร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศได้ มุ่งลดการสร้างความแตกแยก

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง ศึกษาแนวทางขยายสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้ครอบคลุมบางโรคเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่บัตรยังเข้าไม่ถึง เช่น โรคไต มะเร็ง

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand