2
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นวันเอกราชสาธารณรัฐมอลตา

21 กันยายน 2562 20:15 157
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมอลตา


วันนี้ (21ก.ย.62) ด้วยวันที่ 21 กันยายน 2562 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ความว่าฯ

พณฯ นายกิออส เวลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตากรุงวัลเลตตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐมอลตา

(พระปรมาภิไธย)

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand