3
shared

รัฐทุ่มเงินแสนล้านอัดฉีดเศรษฐกิจชุมชน หวังสร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม

21 กันยายน 2562 11:15 386
 รัฐบาลเตรียมอัดฉีดงบอีกแสนล้านบาท เปิดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ ช่วยประชาชนฐานราก 25-30 ล้านคน หวังสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้

วันนี้ (21 ก.ย.62) นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่21ก.ย.นี้ รัฐบาลจะมีการเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นอีกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการคลัง มหาดไทย พลังงาน อุตสาหกรรม ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ สมาคมธนาคารไทย กองทุนหมู่บ้าน และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เพื่อนำเงินทุน สวัสดิการ ความรู้ นวัตกรรมเข้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ซึ่งจะใช้เม็ดเงินในการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท โดยมีทั้งเงินจากงบประมาณรัฐ และเงินทุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินเข้าไปใช้สนับสนุน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายว่า โครงการนี้จะช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก 25-30 ล้านคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวมพร้อมกันชุดใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน   โดยมีสวัสดิการช่วยเหลือ เช่น การหาที่ทำกินให้ชุมชน โดยให้กรมธนารักษ์จัดหาที่ราชพัสุดมาใช้เป็นตลาดชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ ขณะที่ กรมพัฒนาชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตฯ ก็จะเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาผลิตสินค้าให้ขายได้ เช่นเดียวกับธนาคารรัฐ ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ก็จะช่วยสนับสนุนเม็ดเงินไปพัฒนาอาชีพ

ขณะเดียวกัน รัฐบาลมีแผนจัดตั้งธนาคารชุมชนให้เกิดขึ้นทุกอำเภอ 7,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นกลไกแก้ไขหนี้นอกระบบ และสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับชุมชน โดยธนาคารชุมชนจะให้สินเชื่อดอกเบี้ยไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน ถูกกว่าหนี้นอกระบบที่คิดมากถึง 3-5% ต่อเดือน โดยให้กู้แบบไม่จำกัดวงเงินในการปล่อยกู้  โดยธนาคารชุมชนจะมีธนาคารออมสิน และธ.ก.ส. เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการวางระบบ เชื่อมโยงข้อมูล และให้ความรู้ด้านการเงินกับชุมชน ซึ่งเชื่อว่า  จะไม่มีปัญหาการปล่อยกู้ เพราะคนในพื้นที่จะรู้ถึงพฤติกรรมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี  ตั้งเป้าหมายปีแรกจะเกิดธนาคารชุมชนได้อย่างน้อย 400-500 แห่งทั่วประเทศ และพิจารณาให้สินเชื่อเร็วเพียง1-2วันเท่านั้น 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-https://www.tnnthailand.com/content/16992 

-https://www.tnnthailand.com/content/17161

-https://www.tnnthailand.com/content/17184

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand