6
shared

"สนธิรัตน์"ยันไทยไม่ต้องลดสำรองน้ำมันดิบ 

19 กันยายน 2562 15:29 437
"สนธิรัตน์" ย้ำไทยไม่ต้องสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์-สำรองน้ำมันดิบเนื่องจากลงทุนสูงไม่คุ้ม และยังมีแหล่งซื้อหลากหลาย ขณะที่ ราคาน้ำมันโลกลดลง ส่งผลดีให้ราคาขายปลีกไทยคลี่คลาย 

วันนี้ (19 ก.ย.62)  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  กล่าวว่า  กรณีราคาน้ำมันดิบขณะนี้ปรับลดลง หลังซาอุดีอาระเบียระบุจะเร่งฟื้นกำลังผลิตน้ำมันจากโรงงานที่ถูกโจมตีกลับมาโดยเร็วนั้น  เป็นไปตามประเมินที่ราคาน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล และจะยังไม่ยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ลดเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันแต่อย่างใด 

โดยจากภาวะสถานการณ์พลังงานในขณะนี้ กระทรวงพลังงานไม่มีแผนลดสำรองน้ำมันทางกฎหมาย ในส่วนของน้ำมันดิบจากร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 5 แต่อย่างใด รวมทั้ง จากที่ประเทศไทยไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันดิบเป็นเพียงผู้นำเข้า และจากที่ปัจจุบันแหล่งน้ำมันมีหลากหลาย ประเทศจึงไม่จำเป็นต้องมีสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพราะต้องลงทุนสูงมาก และที่ผ่านมาไทยสามารถบริหารสำรองน้ำมันจนทำให้มีเพียงพอรวม 54-57 วัน

นอกจากนี้ กระทรวงฯยังมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานมี 33 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่น โดยจำลองสถานการณ์ร้ายแรงสุดเหตุไม่สงบในตะวันออกกลาง “การปิดช่องแคบฮอร์มุซ” ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยหายไปถึงร้อยะ 62 ต่อวัน ประเทศไทยอาจจำเป็นต้องงดส่งออกน้ำมันและมีการปันส่วนน้ำมัน

พร้อมทั้งได้จำลองเพิ่มเติมให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลาย ๆ ภาคส่วน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานการณ์ร่วมกันระหว่างกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องการซ้อมจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ และในส่วนของภาคประชาชนนั้น สามารถมีส่วนร่วมช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดความประหยัด ให้ความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ รวมทั้งให้ความร่วมมือต่อมาตรการในช่วงเวลาจำเป็นดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วย