3
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.อินโดฯถึงแก่อสัญกรรม

18 กันยายน 2562 20:07 298
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีอดีต ปธน.อินโดนีเซียถึงแก่อสัญกรรม

วันนี้( 18 ก.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการที่นายบาคารุดดิน ยูซุฟ ฮาบีบี (Mr. Bacharuddin Jusuf Habibie) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบว่านายบาคารุดดิน ยูซุฟ ฮาบีบี อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีในการสูญเสียครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว