9
shared

ศาลรธน.รับคำร้อง ‘สิระ’ ใช้ตำแหน่งส.ส.ก้าวก่ายข้าราชการ

18 กันยายน 2562 19:07 2575
ศาลรธน.รับคำร้อง ‘สิระ’ ใช้ตำแหน่งส.ส.ก้าวก่ายข้าราชการ

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องคุณสมบัติ ‘สิระ เจนจาคะ’ ถูกร้องใช้สถานะส.ส.ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

วันนี้ (18ก.ย.62) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส. 57 คนขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกสภาพความเป็นส.ส.ของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185(1) หรือไม่เนื่องจากใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นส.ส.กระทำการก้าวก่าย แทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองในการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้นายสิระยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากลับมายังศาลภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง 

ทั้งนี้ ไม่ได้สั่งให้นายสิระหยุดปฎิบัติหน้าที่เนื่องจากเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้อง ไม่ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าว ประกอบกับศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ปรากฎว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่านายสิระมีกรณีตามที่ถูกร้อง