4
shared

พิษไฟป่าอินโดนีเซียทำอากาศสิงคโปร์เป็นพิษครั้งแรกในรอบ 3 ปี

18 กันยายน 2562 14:51 474
พิษไฟป่าอินโดนีเซียทำอากาศสิงคโปร์เป็นพิษครั้งแรกในรอบ 3 ปี

อิทธิพลไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซีย ทำหมอกพิษปกคลุมสิงคโปร์ 5 วันติดต่อกัน ส่งผลให้อากาศเข้าขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ครั้งแรกในรอบ 3 ปีวันนี้ ( 18 ก.ย. 62 )หมอกควันปกคลุมสิงคโปร์เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ท่ามกลางไฟป่าในอินโดนีเซียที่ลุกลามอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศ หรือ พีเอสไอของสิงคโปร์ ระบุว่า ช่วงบ่ายที่ผ่านมา  มลพิษทางอากาศอยู่ระหว่าง 111-126 หากค่าพีเอสไอเกินระดับ 100 ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ   ขณะที่ PM2.5 อยู่ระหว่าง 83-115  ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้คุณภาพอากาศปลอดภัยที่ระดับ 25 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร

คุณภาพอากาศในสิงคโปร์ เสื่อมถอยสู่ระดับที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี  ขณะที่ช่วงฤดูแล้งของทุกปีในอินโดนีเซีย หมอกควันจากจากไฟป่าที่เกษตรกรแผ้วถางป่า เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน และพืชเศรษฐกิจอื่น  เข้าปกคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สร้างความวิตกต่อปัญหาสุขภาพ และบริษัทท่องเที่ยว รวมถึงสายการบินต่างๆ 

นอกจากนี้  ควันไฟป่าในอินโดนีเซีย ทำให้ลิงอุรังอุตังกว่า 30 ตัวในจังหวัดกาลิมันตันบนเกาะบอร์เนียวฝั่งอินโดนีเซีย ถูกนำตัวไปรักษาที่ศูนย์บำบัด เนื่องจากลิงเหล่านี้ มีปัญหาเรื่องการหายใจ   เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อการดำรงชีวิตของอุรังอุตังบนเกาะบอร์เนียว  บอกว่า  อุรังอุตัง 31 ตัวมีปัญหาหายใจติดขัด  และไฟป่าเกิดขึ้นห่างจากศูนย์บำบัดเพียง 300 เมตร 

ส่วนดัชนีมลพิษทางอากาศในเมืองปาลังก้า  ราย่า ในจังหวัดกาลิมันตันกลาง  อยู่ในระดับอันตรายมาหลายวันแล้ว  โรงเรียนปิดทำการ ไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ป่าไม้และป่าพรุในอินโดนีเซียกว่า 2 ล้านไร่ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา  ส่งผลให้หมอกควันปกคลุมเมืองบางแห่งบนเกาะบอร์เนียว และเกาะสุมาตรา