6
shared

รัฐสภาอินโดนีเซียเพิ่มอายุคนเป็นเจ้าสาวต่ำสุด19ปี

17 กันยายน 2562 18:29 134
รัฐสภาอินโดนีเซียแก้ไขกฏหมายเพิ่มอายุต่ำสุดของเจ้าสาว จาก16 ปี เป็น 19 ปี เพื่อยุติปัญหาแต่งงานในวัยเด็ก

วันนี้ (17ก.ย.62) รัฐสภาอินโดนีเซีย แก้ไขกฏหมายว่าด้วยการสมรส เพิ่มอายุขั้นต่ำ สำหรับหญิงสาวที่สามารถแต่งงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย อีก 3 ปี จากของเดิมอายุ 16 ปี เป็น 19 ปี การแก้กฏหมายดังกล่าว  สร้างความยินดีให้แก่กลุ่มที่รณรงค์ ที่ต้องการให้รัฐควบคุมการแต่งงานในวัยเด็กเกินควร   ขณะที่ทุกฝ่ายในรัฐสภาอินโดนีเซีย ก็เห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎหมายในการประชุมครบองค์วันนี้ 

Girls  Not Brides กลุ่มรณรงค์เรื่องนี้  ระบุว่า  อินโดนีเซีย เป็นหนึ่งใน 10 ประเทศของโลก ที่มีจำนวนเจ้าสาวเด็กในอัตราสูง  อีกทั้ง 1 ใน 4 ของเด็กหญิงชาวอินโดนีเซีย เข้าพิธีแต่งงานก่อนอายุครบ 18 ปี ตามรายงานของสำนักงานสถิติอินโดนีเซีย และกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ 

มาสรูชาห์  คณะกรรมการต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง บอกว่า  ทางคณะกรรมการ อยากให้กำหนดอายุเจ้าบ่าว และเจ้าสาวขั้นต่ำเอาไว้ที่ 21 ปี  เนื่องจากมองว่า  ช่วงอายุนี้มีวุฒิภาวะแล้ว

ก่อนหน้านั้น  อินโดนีเซียอนุญาตให้เด็กสาวอายุ 16 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์แต่งงานได้  แต่ถ้าอายุต่ำกว่านี้  ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง

ทั้งนี้  การแต่งงานในวัยเด็กของอินโดนีเซีย  เป็นสาเหตุให้แม่และลูกเสียชีวิต  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแรงงานเด็ก