3
shared

คลัง ยืนยันความพร้อมมาตรการ“ชิมช้อปใช้”

17 กันยายน 2562 17:17 360
เตรียมตัวลงทะเบียนรับเงินเที่ยว1,000! รมว.คลัง มั่นใจมาตรการ “ชิมช้อปใช้”มีความพร้อมเตรียมเปิดลงทะเบียนประชาชน 23 ก.ย.นี้ พร้อมเชิญชวนคนไทยออกมาท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (17 ก.ย.62)  นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวความพร้อมของมาตรการส่งเสริม การท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” โดยระบุว่า ในขณะนี้ ระบบงานและแอปพลิเคชันต่าง ๆ มีความพร้อมแล้ว สำหรับรองรับการเปิดรับลงทะเบียนประชาชน ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com และการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมจับจ่ายใช้สอยที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มีการปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ให้ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ มากขึ้น เรื่องแรก คือ “ระยะเวลาการใช้สิทธิ” โดยการใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาท สามารถเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยหากมีการเริ่มใช้สิทธิแล้ว จะสามารถใช้วงเงิน 1,000 บาทนั้น ต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และเรื่องที่ 2 คือ “ประเภทการใช้จ่าย” โดยขอบเขตการใช้งาน g-wallet ช่องที่ 2  จะครอบคลุมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักรวมถึงบริการตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าและบริการจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นอีกหลายประเภท เช่น สปา รถเช่า บริการนำเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น 

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการขณะนี้มีแล้วกว่า 135,000 ร้านค้า ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรายใหม่กว่า 55,000 ร้านค้า และผู้ประกอบการรายเดิมที่มีการให้บริการ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” อีกกว่า 80,000 ร้านค้า ซึ่งมั่นใจว่าจะเพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนแน่นอน  โดยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 นี้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาขยายวันรับสมัครออกไปเพื่อให้ร้านค้าเข้าร่วมได้มากที่สุด ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า การลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นร้านค้าตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้” นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีแต่อย่างใด วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการจับจ่ายใช้สอย เพื่อให้ร้านค้ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมีทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไปในระยะยาว  จึงขอให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ อย่าได้เป็นกังวล