6
shared

พาณิชย์ ออกมาตรการช่วยปชช.-ร้านโชห่วยโดนน้ำท่วม

17 กันยายน 2562 16:33 137
รมช.พาณิชย์ สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกมาตรการช่วยประชาชน ร้านโชห่วย ธุรกิจ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (17 ก.ย.62)  นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งประสานหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน ทั้งสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย สมาคมไทยรับสร้างบ้าน และห้างค้าส่งรายใหญ่กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ร้านโชห่วย และภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมหนัก เช่น อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ เพื่อให้สามารถฟื้นฟูและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุด

สำหรับมาตรการการช่วยเหลือร้านโชวห่วย จะร่วมมือกับสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานพันธมิตร จัดทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือในการจัดร้านค้าและปรับปรุงร้านโชห่วยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมมือกับสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ลงพื้นที่ซ่อมแซมร้านโชห่วยในราคาพิเศษ หรือไม่คิดค่าแรง และเจรจาให้ซัปพลายเออร์ ขยายเวลาชำระหนี้ค่าสินค้าจากปกติ30-45วัน เป็น75-90วัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ และรับเก็บคืนสินค้าที่เสียหายจากน้ำท่วม

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่30เม.ย.62)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีร้านโชห่วยอยู่จำนวนทั้งสิ้น 169,133ร้าน โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีร้านโชห่วย จำนวน 16,914ร้าน คิดเป็น 10% ของจำนวนร้านโชวห่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดยโสธรและอำนาจเจริญ จำนวน3,814ร้าน คิดเป็น 2.26%  จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน  9,539 ร้าน คิดเป็น 5.64% และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน9,147ร้าน คิดเป็น 5.41%  ของจำนวนร้านโชวห่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ