7
shared

นศ.ผลิตเครื่องชาร์จโทรศัพท์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในอุบลฯ

17 กันยายน 2562 10:47 546
นศ.ผลิตเครื่องชาร์จโทรศัพท์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในอุบลฯ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อุบลราชธานี เร่งผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ หลังประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้และคาดว่าจะยังคงใช้เวลานานกว่าระดับน้ำจะลดลง

17 กันยายน 2562 ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เปิดเผยว่าขณะนี้ถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จะเริ่มคลี่คลายลง แต่หลายชุมชนยังมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ และจะท่วมอีกนานนับเดือน ซึ่งประชาชนจำนวนนี้ จะได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าในการใช้ประโยชน์ในสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารและติดตามข่าวสารจากทางราชการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้เร่งผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ เพื่อส่งมอบผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปยังชุมชนที่มีความจำการมาก โดยเฉพาะชุมชนที่มีชาวบ้านจำนวนมาก


ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในจังหวัดอุบลราชธานี หลายชุมชนไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากว่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ตามบ้านเรือนถูกตัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า ทำให้แบตเตอรี่หรือพลังงานที่อยู่ในโทรศัพท์หมดไป ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการติดต่อสื่อสารของผู้ประสบภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ผลิตชุด เครื่องจ่ายพลังงานชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ แบบเคลื่อนที่และพร้อมใช้งาน ซึ่งจำลองจากชุดชาร์จโทรศัพท์ในรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

 

ในส่วนของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ ประกอบด้วย แบตเตอร์รี่รถยนต์  ขนาด 60 Ah จำนวน 1 เครื่องชุดหัวชาร์จรองรับการใช้งานหัวชาร์จ USB จำนวน 10 หัว ตะกร้าชุดสายชาร์จ เบรกเกอร์ รถเข็นแบบล้อลาก และชุดชาร์จไฟแบตเตอร์รี่ โดยเครื่องชาร์จโทรศัพท์ แบตเตอรี่ สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้จำนวน 20-30 เครื่อง ในเบื้องต้นคณะได้ผลิตจำนวน 5 ชุด งบประมาณชุดละ 4,000 บาท โดย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้นำส่งมอบให้กับชุมชนที่ในพื้นที่ต่างๆ ต่อไปนอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ขึ้นมาอีก 2 ชนิด ได้แก่เครื่องกรองน้ำสะอาด และชุดพลังงานให้แสงสว่างเพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป