10
shared

พบกับ "ย่อโลกเศรษฐกิจ" ทุกช่วงข่าว

17 กันยายน 2562 09:13 929

รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลก กับรายการ ย่อโลกเศรษฐกิจ

ออกอากาศ ทุกช่วงข่าวหลัก
TNNข่าวเช้า  /  TNNข่าวเที่ยง / TNNข่าวบ่าย / TNNข่าวค่ำ / TNNข่าวดึก
ทางTNN ช่อง16

ดูรายการย้อนหลัง คลิกที่นี่!!