2
shared

ส.ว.ชงตั้งกมธ.ร่วม2สภาหาแนวแก้ไขรัฐธรรมนูญ

14 กันยายน 2562 19:23 140
ส.ว.ชงตั้งกมธ.ร่วม2สภาหาแนวแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ส.ว.ชงตั้งกมธ.ร่วม2สภาหาแนวแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมเสนอศึกษาแนวทางนิรโทษกรรม

วันนี้ (14ก.ย.62) นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. กล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเลื่อนลำดับญัตติให้ตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ไว้ในวาระการประชุมต้นๆ เมื่อเปิดประชุมสมัยหน้า ช่วงเดือนพฤศจิกายน ว่า ตนมีข้อเสนอส่วนตัวว่า ต้องการให้การตั้ง กมธ.พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยมี ส.ว.เข้าเป็น กมธ.ร่วมกันของรัฐสภา เพราะในเงื่อนไขของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีเสียง ส.ว. ร่วมเห็นชอบ 1 ใน 3 ทั้งในวาระแรกและวาระสาม ดังนั้น หากให้ ส.ว.มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการศึกษาแนวทาง เชื่อว่าจะทำความเข้าใจร่วมกันได้ ซึ่งการตั้ง กมธ.ร่วมสามารถทำได้ ตามข้อบังคับประชุมรัฐสภา หรือตั้งได้ผ่านอำนาจของนายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานรัฐสภา พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันศึกษาได้

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ต่อการตั้ง กมธ.ศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญของ ส.ส.จะไม่สำเร็จ เพราะมีประเด็นขัดแย้ง นายคำนูณ กล่าวว่า ไม่กังวล เพราะเชื่อว่า ส.ส.ต้องพิจารณาในแนวทางที่เป็นความเห็นร่วมกัน อย่างไรก็ดี ตนมีข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยว่า เมื่อตั้ง กมธ.ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วควรขยายประเด็นศึกษาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองช่วง 13 ปีที่ผ่านมา และศึกษาถึงแนวทางการนิรโทษกรรมบุคคลที่กระทำผิดในช่วงการชุมนุมทุกการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ปี 2549-2557 ด้วย