3
shared

ไอเอ็มเอฟเชื่อเศรษฐกิจโลกไม่เกิดภาวะถดถอย

14 กันยายน 2562 15:55 297
ไอเอ็มเอฟเชื่อเศรษฐกิจโลกไม่เกิดภาวะถดถอย

ไอเอ็มเอฟเชื่อเศรษฐกิจโลกไม่เกิดภาวะถดถอย แม้เผชิญความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน

วันนี้ (14ก.ย.62) เจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) รายหนึ่งเปิดเผยว่า แม้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กำลังสร้างความวิตกต่อภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก แต่เชื่อว่าจะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพราะแม้ภาคการผลิตจะอ่อนตัวลง แต่ภาคบริการ ยังคงมีความยืดหยุ่น ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น 

ทั้งนี้ เดือนหน้ากองทุนไอเอ็มเอฟ เตรียมเผยแพร่รายงาน การพยากรณ์ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกฉบับใหม่ ซึ่ง ก่อนหน้านี้ไอเอ็มเอฟระบุว่า มาตรการกำแพงภาษีที่สหรัฐฯ และจีนกำลังนำมาใช้เพื่อต่อสู้กันในสงครามการค้า อาจกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 0.8 และจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปีถัดๆ ไปด้วย