เศรษฐกิจไทยดีแต่ทำไมหุ้นลงแรง | คู่หูนักลงทุน

21:38 24 มิถุนายน 2561 732
เศรษฐกิจไทยดีแต่ทำไมหุ้นลงแรง | คู่หูนักลงทุน (24/06/61)

เศรษฐกิจไทยดีแต่ทำไมหุ้นลงแรง | คู่หูนักลงทุน (24/06/61)