10
shared

เริ่มสัปดาห์หน้า! รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินชาวนา2ล้านราย

13 กันยายน 2562 15:18 2006
เริ่มสัปดาห์หน้า! รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินชาวนา2ล้านราย

เริ่มสัปดาห์หน้า! รัฐบาลพร้อมจ่ายเงินช่วยเกษตรกรปลูกข้าวนาปีล็อตแรก 2 ล้านคน วงเงิน 2 หมื่นล้าน ให้ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่วันนี้ (13ก.ย.62) นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดแรกที่ออกไปบางส่วนได้เริ่มดำเนินการและใช้ได้จริงแล้ว ขณะนี้ทยอยปล่อยชุดมาตรการออกมาตามระยะเวลาที่กำหนดเช่น มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี และมาตรการชิมช้อปใช้ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ ในส่วนของระบบต่างๆเตรียมพร้อมที่จะใช้งานแล้ว

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมพร้อมที่จะจ่ายเงินอุดหนุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรล็อตแรกแล้ว 2 ล้านราย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการส่งเสริมการเกษตร ปี 62/63 ช่วยค่าปลูกโดยวันนี้รายชื่อเกษตรกรทั้งหมดจะส่งถึง ธ.ก.ส. และจะประสานกับกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะเชื่อมระบบแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า และทันทีที่เชื่อมระบบแล้วไม่เกิน 3 วัน เงินเข้าในบัญชีของเกษตรกรแน่นอน

ส่วนโครงการชิมช้อปใช้ ในวันที่ 17 ก.ย.นี้คลังร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และธนาคากรุงไทย เริ่มสาธิตระบบการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของประชาชนทั่วไปเปิดให้ลงทะเบียน 23 ก.ย.ถึงวันที่ 15 พ.ย. และเริ่มใช้จ่ายวันที่ 27 ก.ย.-30 พ.ย.62 โดยระบบการลงทะเบียนสามารถรองรับได้วันละ 1 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังยืนยันกรอบเวลาเดิมจะยังไม่ขยายเวลาในโครงการชิมช้อปใช้ แม้จะมีปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ แต่คาดว่าน้ำจะสามารถลดลงในช่วงดำเนินมาตรการ โดยคาดว่าโครงการชิมช้อปใช้ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก นอกเหนือจากเงิน 1,000 บาท ที่รัฐบาลแจกให้แล้ว การคืนเงิน 15% สำหรับเงินนำมาจ่ายเพิ่มแต่ไม่เกิน 30,000 บาทจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น