1
shared

ร้านธงฟ้าประชารัฐ เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ไม่ต้องสมัครใหม่

12 กันยายน 2562 17:50 443
กรมบัญชีกลางจับมือธนาคารกรุงไทยปลดล็อคเงื่อนไขร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC  เข้าร่วมมาตรการ "ชิมช้อปใช้" ไม่ต้องสมัครใหม่ โหลด App ถุงเงินใช้ได้ทันที  

วันนี้ (12 ก.ย.62)  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.62 โดยหลังจากที่ได้ปรับกลยุทธ์เป็นเชิงรุก ส่งทีมหมอคลัง (กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัด) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมมาตรการฯ และเปิดจุดให้บริการผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งให้บริการรับสมัคร ณ กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยขณะนี้ มีร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวนกว่า 23,000 ร้านค้า และยังคงเปิด  รับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 ก.ย.62 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ซึ่งจำนวนผู้ประกอบการ ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่กรมบัญชีกลางได้รับความร่วมมืออย่างดีจากธนาคารกรุงไทย ในการติดต่อประสานร้านค้าและลงพื้นที่รับสมัคร ณ สถานที่ตั้งของร้านค้านั้น ๆ คาดว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร (วันที่ 20 ก.ย. 62) จะมีร้านค้าเพียงพอรองรับต่อการใช้สิทธิ 1,000 บาท ของประชาชนที่มาลงทะเบียนเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าและท่องเที่ยวภายในประเทศ  

ทั้งนี้  ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขระบบการรับสมัคร โดยให้ร้านค้าที่เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC ซึ่งมีอยู่กว่า 20,000 ร้านค้าทั่วประเทศ (ไม่รวมร้านที่มีสาขามากกว่า 1 สาขา และร้านที่ไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์มือถือไว้) สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ โดยไม่ต้องสมัครใหม่ตามเงื่อนไขเดิม โดยจะต้องเป็นร้านที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งเลขที่ Tax ID เลขที่ประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถรองรับรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการใช้งาน App ถุงเงิน   โดยกรุงไทยจะนำข้อมูลเข้าระบบให้อัตโนมัติ  ซึ่งธนาคารกรุงไทยจะประสานขอความร่วมมือจากร้านค้า และอัพเดตข้อมูลร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC ให้สามารถดาวน์โหลด App ถุงเงินได้ทันที   เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว 

ในส่วนของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มี App ถุงเงินอยู่แล้ว  ธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS เพื่ออัพเดท App ถุงเงิน เวอร์ชั่นใหม่ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ ก็ยืนยันการอัพเดท และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่  เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบกับธนาคารกรุงไทยอยู่แล้ว   ส่วนประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 รับสมัครวันละไม่เกิน 1 ล้านราย รับจำนวน 10 ล้านรายเท่านั้น 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 กด 7 และกรุงไทย Call center 02 111 1144